Kasdienės mintys: Anthony de Mello

Kasdienės mintys: Anthony de Mello
" Kaip žuvis užtrokšta ant kranto, taip tu miršti pasaulio rūpesčių sūkuryje. Kad vėl gyventų, žuvis grįžta į vandenį. Tu turi grįžti į vienatvę. Ar dėl to turiu viską mesti ir eiti į vienuolyną? Žinoma, ne, pasilik ten, kur esi. Ir grįžk į savo širdį". Anthony de Mello