Kas mums yra šeima?

Kas mums yra šeima? Taip jau yra, kad savaime suprantamais laikomi dalykai, dažnai užsimiršta, nublunka, tampa lengvai pakeičiami. " Kaip nuvysta nelaisatoma gėlė, taip nuvysta ir mūsų tikėjimas, užmiršus, kad jis - tai santykis tarp Dievo ir žmogaus, o šio santykio gyvumas liudija apie vertę, kurią žmogus šiam santykiui teikia. Ar nenuostabu, kad visi šie žodžiai tinka ir kitai nuostabiai tikrovei - šeimai?"- skelbiama Lietuvos vyskupų konferencijos komunikate, baigiant Tikėjimo metus ir pradedant Šeimos. Šeimoje išmokstame bendrauti, vienas kitą branginti, kalbėti, šeimoje vaikai perima tėvų tikėjimą, kurį užaugę apsisprendžia priimti kaip savąjį. Ir būtent šeima yra priimama kaip savaime suprantamas dalykas, kuriam šiandien esame leidę apdulkėti, pamirštant tikrąją prigimtį ir svarbą. Ieškoma ir randama daugybė jos pakaitalų, alternatyvų. Net abejojama jos verte ir reikšme. 
" Tesujungia mus tikėjimas šeimos grožiu ir svarba į vieną, didelę ir pilietišką visuomenę",- linki ir kviečia Lietuvos vyskupai. Na, o Lietuvos sveikuoliai dar ir priduria: te būna šie Šeimos metai SVEIKOS šeimos metais. Simboliškai sausio 1 d. 15 val. visi sveikuoliai susitinka vandenyje, kiekvienas po vieną ar su šeima, ar su draugais, pasinerdami į savo išsikirstas eketes. Taip liudydami beribes žmogaus ne tik fizines, bet ir dvasines galias. Būtent dvasinės sveikatos labiausiai ir linki visi Lietuvos sveikuoliai, ragindami kuo daugiau šeimų Sveikos šeimos metais jungtis į jų būrį. 
Augueko namai jungiasi. Ir linki jungtis visiems!