Sausis - ugdomės tikėjimo ir pasitikėjimo dorybes

Sausis - ugdomės tikėjimo ir pasitikėjimo dorybes
TIKĖJIMĄ neretai gretiname su religija  ir tai nėra klaidinga nuostata. Katalikų bažnyčia  iš tiesų skelbia septynių didžiųjų dorybių sąrašą ir TIKĖJIMAS  minimas, kaip viena iš šių kertinių dorybių (greta jo minima išmintis, teisingumas, saikas, drąsa, viltis ir dosnumas). Pedagogai, dirbantys vaikų apsuptyje, su šypsena veda tikėjimo keliu. Labai svarbu, kad mes, pedagogai, stengtumėmės  vaikams kuo plačiau parodyti, papasakoti, pergyventi, perteikti tikėjimo dorybės esmę bei vertę. Kiekvieną darbą atlikti tiek, kiek leidžia mūsų jėgos, bet kartu suvokti, kad nesame visagaliai  ir ne viskas nuo mūsų priklauso. „Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo  viliasi ir viską ištveria“! Visa tiki – šiame kontekste tikėjimą suprantame  ne teologine, bet įprastine „pasitikėjimo“ prasme. Ne įtarinėti, ne meluoti
ar apgaudinėti, bet pasitikėti, kai pasitikėjimas įgalina laisvės santykį. Nebūtina kontroliuoti vienas kito, smulkmeniškai sekioti iš paskos, o leisti meilei pasitikėti. Tada liekame laisvi, atviri pasauliui ir naujoms patirtims. Šeimoje, kurioje karaliauja  tvirtas ir meilės kupinas pasitikėjimas, nepaisant visko, bus patikima.
Naujuosius metus skaičiuoti pradedame  viltingai ieškodami TIKĖJIMO kiekvieno  iš mūsų kasdieniame gyvenime. Vaikai, pedagogai, tėvai, darželio bendruomenės  žmonės bus įtraukti į tikėjimo ieškojimą bei stiprinimą. Pirmiausia per artimo meilę mažuose, bet kartu svarbiuose dalykuose - įžengus į mūsų darželį ir pasitinkant auklėtinius su šypsena veide, apkabinant, paglostant galvą, paspaudus  ranką ar tiesiog palydint žvilgsniu, kartu kursime tikėjimo kupiną aplinką. Į pagalbą pasitelkdami žaidimus, kūrybą bei pokalbius bandome  suprasti:
 
• Kas yra TIKĖJIMAS? Kuo tiki pasaulio žmonės?
• Kuo tikime mes? Kas mums yra vertybė?
• Kodėl reikia turėti viltį?
• Kodėl svarbu  tikėti gėriu ir juo rūpintis?
• Kas yra tarpusavio pasitikėjimas? Kodėl jis svarbus bendraujant su aplinkiniais?
• Kodėl pasitikėdami aplinkiniais  ir įgiję jų pasitikėjimą tapsime turtingesni?
• Kiek pasitikime savimi?
• Kodėl  ir kaip tikėjimas suteikia žmonėms  didžios stiprybės?
• Kaip auginti tikėjimą? Kas jį stiprina?
• Kas silpnina tikėjimą, pasitikėjimą? Kaip to išvengti?