Ką šiemet atneš Trys Karaliai

Ką šiemet atneš Trys Karaliai

Iš kur iš tiesų atkeliavo karaliai, nėra žinoma, viskas, ką apie tai galime konkrečiai pasakyti, yra tik tiek, kad jie atkeliavo iš Rytų. Visa kita tėra pasvarstymai ir spėliojimai, dažnai perimti iš liaudies tradicijų, simbolizmo, mitų bei legendų.
Taip pat iš tiesų nėra žinoma ir tai, kokie buvo jų vardai. Istorijoje karalių vardų būta įvairiausių. Tuos vardus, kuriuos mes žinome dabar, davė Beda Garbingasis. Šis anglosaksų vienuolis, teologas ir istorikas, apie VIII a. ir priskyrė dabar tapusius tradiciniais vardus – Baltazaras, Merkelis ir Kasparas. Tai labiau būdinga Vakarų Bažnyčiai. Stačiatikiai išminčiams nėra davę išskirtinių vardų bei karaliaus titulo ir vadina juos ikikrikščionišku žodžiu „Волхвы“, kuris iš esmės reiškia „burtininkas, būrėjas“. 

Kyla klausimas, kodėl staiga kažkokie svečios šalies žyniai turėjo keliauti nežinia kur pasveikinti kažkokio karaliaus? Šiuo klausimu svarstymų būta įvairiausių. Tais laikais tikėta, kad gimus naujam karaliui visuomet įsižiebia nauja žvaigždė. Rytuose apskritai egzistavo tradicija, kad išminčiai eidavo pagarbinti gimusio naujo karaliaus.
Šv. Augustinas manė, jog karalius pagarbinti Kristaus siuntė angelas, o štai šv. Leonas teigė, kad žvaigždė atvėrė karaliams tiesą, todėl jie ir išskubėjo pagarbinti užgimusio Mesijo. Karaliai keliavo tam, kad atpažintų Mesiją. Apie tai kalba Jonas Auksaburnis. 
Gimusiam karaliui paprastai būdavo teikiamos dovanos. Trijų karalių dovanos yra Senojo Testamento pranašystės išsipildymas apie tai, kad pagonys Izraelio karaliui atneš dovanų. Dovanos taip pat turi gilią simbolinę prasmę. Auksas – dovana tikrajam karaliui bei tikėjimo simbolis; smilkalai – dovana kunigui bei išminties simbolis; mira – dovana tam, kuris turės mirti išreiškiant artimo meilės darbus. Mira buvo ir dovana sveikatai. 
Šventasis Raštas mums niekur nenurodo konkretaus karalių skaičiaus. Iš teksto aišku tik tiek, jog jų buvo daugiau nei vienas, tačiau, kiek jų buvo iš tiesų, lieka paslaptis. Jų galėjo būti ir du, ir dvylika, ir visas šimtas. Niekas to iš tiesų nebežino. 
Nėra aišku ir kada karaliai atkeliavo. 
Šią istoriją su vaikais kartojame kasmet. Ir kasmet ne tik patys sulaukiame dovanų, bet ir jomis dalinamės. Sausio mėnesį darželyje skiriame tikėjimo dorybės ugdymui.