Minime šv. Joną Boską

Minime šv. Joną Boską
Šią savaitę minime!
Klausykime ir girdėkime vieni kitus širdimis.
Parodykime vaikams gėrį ir grožį pirmiau nei jie susidurs su blogiu.
Nėra blogų vaikų - yra nelaimingi.
Mylėti... tai yra ne jausmas, ne emocija, tai veiksmas ir nuostata. Tai pasiryžimas.