Vasaris – IŠTIKIMYBEI dedikuotas mėnuo

Vasaris – IŠTIKIMYBEI dedikuotas mėnuo
Kas gi ta ištikimybė? Kodėl ji mums svarbi, aktuali?
Greta žodžio IŠTIKIMAS įvairiuose žodynuose bei apibrėžimuose rasime ir kitus  būdvardžius: atsidavęs, patikimas, geras, tvirtas, atsakantis. Išti- kimybė – tai viena iš ilgalaikių, nuoširdžių, atvirų ir tvirtų santykių sudėtinių dalių. Žmogus, pasirinkęs būti ištikimu savo artimam žmogui, savo vertybi- nėms nuostatoms ar įsitikinimams, stiprina gerą santykį su šiais dalykais. Ištikimybė gėriui stiprina
ir augina mūsų gyvenimuose grožį, ramybę, mei- lę. Tuo tarpu išdavystė (ištikimybės priešprieša),

ištikimybės nebuvimas ar ištikimybė piktiems, blogiems, menkaverčiams dalykams užkerta kelią mūsų gyvenimuose skleistis darniems, pilnaverčiams santykiams su visa mus supančia aplinka. Todėl einant gyvenimo keliu be galo svarbu nepaliaujamai stengtis likti ištikimam: artimiausiems žmonėms, draugams, gėriui, savosioms pamatinėms verty- bėms bei šavo šaknims (tėvynei, įgimtiems bruožams bei savybėms...). Jei būsime ištikimi svarbiausiems, gyvenimą turtinantiems dalykams – pažinsime kupiną pasitikėjimo, turtingą gražių santykių ir gerumu dvelkiantį pasaulį.

Vasario mėnesį darželio bendruomenėje ypatingą dėmesį skiriame ištikimybės dorybei. Biblijoje sakoma: “Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo nelaimėje“ (Patarlių 14:17, Brb). Tokiais draugais, mokytojais, broliais, sesėmis, dukromis, sūnumis, mamomis bei tėčiais šį mėnesį ir mokinsimės būti. Ištikimais ir visuomet esančiais greta. Drauge su vaikais prisimindami, aptardami ir puoselėdami ištikimybės dorybę, mes, visa darželio bendruomenė,  mokysimės kurti tvirtus, pasitikėjimu ir broliška pagalba grįstus tarpusavio santykius.
Darželio auklėtojos, į pagalbą pasitelkdamos įvairias mokymo formas bei pedagogikos metodus, šį mėnesį ypatingai stengsis perteikti vaikams suvokimą apie tas kiekvieno mūsų gyvenime svarbias sritis, kurių puoselėjimui reikalinga ištikimybė. Taip pat padės aiškia, paprasta, mažiesiems ugdytiniams artima kalba suprasti kada ir kodėl svarbu prisiminti ir puoselėti ištikimybę? Taip pat mokysimės ją teisingai išreikšti, vertinti ir branginti. Ir būtinai tai rodysime savo pavyzdžiu.
 
Drauge su vaikais stengsimės pažinti IŠTIKIMYBĘ, jos svarbą, grožį bei galią, į pagalbą pasitelktdami kasdienius, įprastus dienos ritualus, pokalbius bei žaidimus,  minėdami darželyje vasario mėnesio šventes. Vasarį visomis įmanomomis progomis tirsime ištikimybę bei mokysimės jos, nes tai viena pamatinių žmogaus dorybių, vertybių. Ir jei augantis žmogus nuo vaikystės darželyje
ir šeimoje mokysis būti ištikimu draugu, šeimos nariu, piliečiu, vėlesniais gyvenimo metais tokiam žmogui bus daug papraščiau elgtis ištikimai ir tapti ištikimu partneriu, bičiuliu, bendražygiu ir sutuoktiniu. Toks žmogus per gyvenimą gebės eiti kurdamas aplink save sėkmingus, tvirtus, pasitikėjimu grįstus santykius.
 
Pirmoji vaiko pažintis su ištikimybe - ŠEIMOJE
Nuo pirmųjų gyvenimo dienų vaikui rodoma motinos besąlygiška meilė, kasdienis rūpestis bei atsidavimas yra pirmoji vaiko asmeninė pažintis su besąlygiška, tyra ištikimybe. T.y. mamos ištikimybe savo vaikui. Vėliau užgimusi asmenybė ištikimybę pažįsta žvelgdama į kasdien šeima besirūpinantį tėtį, šeimos tradicijas puoselėjančius, rūpestį rodančius senelius bei ištikimai kasdienybėje greta žengiančius brolius ir seses.ŠEIMOJE neretai santykiai gali nesiklostyti tobulai, joje gali būti sunkumų, tačiau nuolatinis jos narių polinkis drauge išgyventi ne tik gyvenimo džiaugsmus, bet ir iššūkius, atradimus ir sunkumus YRA PIRMOJI ir dažniausiai svarbiausioji kiekvienos augančios asmenybės IŠTIKIMYBĖS MOKYKLA. Joje išmoktas pamokas vaikas dažniausiai sąmoningai ar nesąmoningai užaugęs pritaiko ir savo sukurtoje šeimoje bei kituose tarpusavio santykiuose su aplinki- niais.
 
Jei ima reikštis ištikimybė, jai visuomet už akių bus užbėgęs prieraišumas
Prieraišumas ir ištikimybė – tai duetas, gyvenime nuolat žengiantis drauge. Jis (prieraišumas) – tai priežastis, o ji (ištikimybė) - jo pasėkmė.
Tam, kad žmogus turėtų motyvą, impulsą ir norą reikšti ištikimybę bei ją puoselėti (kitam asmeniui, idėjai ar vertybėms) jis turi tam dalykui jausti prieraišumą. Prieraišumas - tai užsimezgęs individo emocinis ryšys su kitu žmogumi, pasaulėžiūra ar filosofija, kuris yra svarbus asmenybės išgyvenimui bei vystymuisi šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje bei supančiame pasaulyje. Tik atsiradus prieraišumui žmoguje gimsta poreikis, impulsas ir noras ištikimai saugoti bei puoselėti tai, kas tapo jam svarbu prieraišumo dėka.
 
Dora ištikimybė visuomet žengia kartu su gėriu
Vasario mėnesį darželio bendruomenėje bandysime išsigryninti bei suprasti, kokiems žmonėms, dalykams, vertybėms jaučiame prieraišumą ir kodėl turėtume itin stengtis puoselėti ištikimybę, kurti gražius tarpusavio santykius (tiek asmeniniu, tiek bendruomenės, tiek plačiosios visuomenės lygmeniu).
Ištikimybė mūsų gyvenime pasireiškia daugybėje skirtingų situacijų, sričių, aplinkybių. Svarbiausia nepamiršti esminio dalyko: ištikimybė turi nuolat eiti koja kojon su gėriu. Ten, kur atsiranda vietos abejingumui, veidmainystei, melui, savanaudiškumui ar kitiems neigiamiems dalykams – ištikimybę keičia išdavystė, o gerumo vieton stoja menkaver- čiai, silpninantys mus dalykai. Tad ištikimai besirūpinant mus supančiu pasauliu be galo svarbu nuolat klausti savęs: “Ar taip reikšdamas ištikimybę aš einu koja kojon su gėriu?” Jei galėsime atsakyti į šį klausimą “Taip!” reiškia einame teisingu keliu, ištikimybę gyvenime pasitelkdami kaip vieną iš kertinių, esminių savų žmogiškųjų dorybių.
 
Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina.“ - Seneka
 
TAD VASARIO MĖNESĮ MOKINAMĖS VISI DRAUGE  IŠTIKIMAI EITI GERANORIŠKUMO, DRAUGYSTĖS IR DOROVĖS KELIU.